Inden din ansættelse bliver du inviteret til en introduktionsdag sammen med de øvrige nye elever. I får en rundvisning, så I kan se, hvordan jeres kommende arbejdsplads ser ud, og får mulighed for at hilse på jeres kommende elevvejledere.

På hvert praktiksted har du en elevvejleder, som sammen med kollegerne introducerer dig til dine arbejdsopgaver og sørger for, at du får en god start i ministeriet. Når du begynder hos os, er der et fælles introduktionsforløb de første par dage for de nye elever, inden du begynder introduktionen på dit praktiksted.

Du bliver naturligvis også inviteret med til den fælles introduktionsdag for alle nye medarbejdere i koncernen. Du og de andre nye elever møder også hurtigt de ”gamle” elever, så vores stærke elevnetværk kan føres videre.

Arbejdsopgaver

Du får et varieret uddannelsesforløb med mange forskellige opgaver og udfordringer, både fagligt og personligt. Opgaverne kræver overblik og samarbejde og giver dig mulighed for at tage ansvar.

Du kan blandt andet komme til at arbejde med opgaver som sagsbehandling, kontakt til borgere og institutioner, puljeansøgninger, mødebooking- og planlægning, konferenceplanlægning, projektarbejde, økonomi og regnskab og HR og personaleadministration.

Vi tager så vidt muligt hensyn til dine interesser, ønsker og evner, når vi beslutter, hvilke praktiksteder du skal arbejde på.

Skoleforløb

Elevtiden indeholder skoleophold på Niels Brock, hvor du følges med de andre elever fra dit hold. Skoleperioderne er fordelt over de to år. Du bliver undervist i områder som kommunikation, lovgivning, politik, økonomi, organisation og samarbejde. Du afslutter skoleforløbet afsluttet med at skrive en fagprøve om et valgfrit emne.

Arbejdstid og ferie

Stillingen er på 37 timer med flextid og betalt frokostpause.

Det første år som elev har du ret til at holde ferie med løn, når vi holder lukket i forbindelse med jul og nytår. Når du bliver andenårselev, får du fem ugers ferie med løn ligesom alle andre offentlige ansatte. Herudover har du optjent knap 2 særlige feriedage.

Om os

Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø midt i København med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har frugt- og kantineordning samt massage og en aktiv personaleforening, der arrangerer forskellige aktiviteter.

Undervisning, uddannelse og ligestilling har en stor betydning for både den enkelte og for samfundet, og vores arbejde med at skabe fagligt stærke dagtilbud fra skolestart og uddannelser til alle, samt fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder gør en forskel. Blandt andet derfor er Undervisningsministeriet en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i koncernens værdier: Enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

 

Sidst opdateret: 13. marts 2017