VEU-rådets møder i 2018:

  • 28. februar 2018
  • 2. maj 2018
  • 20. juni 2018

Materiale til møderne

Den 28. februar

Dagsorden (pdf)

Materiale (pdf)

Referat (pdf)

Årshjul (pdf)

Den 2. maj

Dagsorden (pdf)

Materiale (pdf)

Mødemateriale (pdf)

Præsentation til VEU-rådet (pptx)

Referat (pdf)

Den 20. juni 
VEU-rådsmødet

Dagsorden (pdf)

Materiale (pdf) 

Referat (pdf)

Temamøde om Trepartsaftalens betydning for skolerne og efteruddannelsesudvalgene 

Referat med program (pdf)

Oplæg - AMU Fyn (pptx) 

Oplæg - ESNORD (pptx) 

Oplæg - AMU Nord (pptx) 

Oplæg - EUC nordvest (pptx) 

Oplæg - Sosu Esbjerg (pptx) 

Oplæg - DBI (pptx) 

Oplæg - TUR (pptx) 

Oplæg - HAKL (pptx) 

Sidst opdateret: 19. september 2018