Rapportens forside med titel.

Skolernes anvendelse af § 16 b

Undersøgelsen viser, 82 procent af landets kommuner har mindst én skole, der bruger paragraf 16 b til at gøre elevernes skoledag kortere. Undersøgelse er foretaget af Epinion for Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

Med paragraffen kan skoler lokalt konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen undervisning i indskolingen og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet og i udskolingen. Og tilfredsheden med at bruge paragraffen er stor både blandt skoleledelser, lærere og forældre.

Skolernes anvendelse af § 16 b (pdf)

Sidst opdateret: 26. september 2018