Publikationens forside. På forsiden ses tre elever i indskolingen.

En længere og mere varieret skoledag - 2016

Denne kortlægningsrapport er udarbejdet af KORA som led i ministeriets evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen. Rapporten viser, at lærerne efter reformen lægger stor vægt på trivsel og i langt højere grad inddrager motion og bevægelse i undervisningen. Derudover har pædagogerne fået flere undervisningsrelaterede opgaver.

En længere og mere varieret skoledag - 2016 (pdf)

Sidst opdateret: 7. marts 2018