Publikationens forside

Notat om elevernes holdning til skoledagens længde

Denne publikation viser, at langt hovedparten af eleverne trives, har gode relationer til deres lærere, de interesserer sig for skolen, og de er glade for undervisningens karakteristika. Samlet set viser kortlægningen også, at der ikke er sket store forskydninger fra før reformen til efter reformen i forhold til elevernes oplevelse af folkeskolen.

Notat om elevernes holdning til skoledagens længde (pdf)

Sidst opdateret: 7. marts 2018