forside til publikation

Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter

I denne undersøgelse belyser vi, hvorvidt de ændringer, der har været i skoledagens længde, har betydning for elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter uden for skolen med hensyn til antal fritidsaktiviteter og antallet af timer, eleverne bruger på dem.

Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter (pdf)

Sidst opdateret: 13. februar 2018