Pjece til

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Med udspillet lægger regeringen op til at skærpe straffen, og politiets behandling af konkrete sager bliver styrket. På ungdomsuddannelserne styrkes den forebyggende indsats, og trivselsmålinger skal bruges til at holde øje med, om elever krænkes på nettet.

Hent publikationen (pdf)

Sidst opdateret: 8. februar 2018