En pige læser i en bog - forside til publikation

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling for skoleåret 2016/2017

Folkeskolen skal styrke elevernes faglighed og trivsel. I folkeskolereformen er der opstillet fire resultatmål for folkeskolens faglige- og trivselsmæssige udvikling. Hvert skoleår følger Undervisningsministeriet op på målene. Den årlige målopfølgning skal sikre fortsat fokus på faglighed og trivsel og understøtte en løbende dialog på tværs af alle niveauer i sektoren. 

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling for skoleåret 2016/2017 (pdf)

Sidst opdateret: 8. februar 2018