Forsidebillede til publikation vedroerende foelgeforskning - elever

Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Denne rapport er en del af det omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram, der er igangsat af Undervisningsministeriet i forbindelse med reformen. Den belyser elevernes syn på og ageren i folkeskolen i foråret 2017, dvs. knap 3 år efter reformens ikrafttræden.

Kortlægning af folkeskolens længde (pdf)

Sidst opdateret: 13. februar 2018