Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har iværksat offentligt EU-udbud.

Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale med én forhandler af et bredt sortiment af kompenserende software såsom oplæsnings- og ordforslagsprogrammer samt OCR-software og kompenserende software på USB til støttemodtagernes brug i deres skolegang eller uddannelse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser.

Rammeaftale og bilag findes inde i Kammeradvokatens digitale udbudssystem. 

Tilbudsfrist

Fredag den 3. maj 2019 klokken 09.00. 

  Sidst opdateret: 9. april 2019