Udbud af rammeaftale om levering af hjælpemidler til blinde og svagsynede elever og studerende.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har iværksat offentligt EU-udbud.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører et offentligt EU-udbud af rammeaftale med sigte på at etablere én leverandør med ansvaret for opgaver i relation til anskaffelse, klargøring og distribution af hjælpemidler som standard hardware og kompenserende hardware samt standard software og kompenserende software. Leverandøren skal desuden fungere som supportorganisation (Single Point of Contact) for støttemodtagerne og deres vejledere.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser.

Rammeaftale og bilag findes inde i Kammeradvokatens digitale udbudssystem.

Sidst opdateret: 9. maj 2019