Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører et offentligt EU-udbud af rammeaftale med sigte på at etablere én serviceleverandør med ansvaret for opgaver i relation til anskaffelse, klargøring, distribution, reparation, support, opdateringer, hjemkaldelse og returnering, kassation, reparation samt licens- og genbrugsadministration af IT-hjælpemidler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser.

Rammeaftale og bilag  findes inde i Kammeradvokatens digitale udbudssystem.

Tilbudsfrist

Fredag den 3. maj 2019 klokken 09.00. 

  Sidst opdateret: 9. april 2019