Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal hermed orientere om, at udbudsmaterialet angående udbud af rammeaftale om levering af test, udredning, instruktion og studiestøttetimer til ordblinde på videregående uddannelser er offentliggjort.

Find udbudsmaterialet.

Tilbudsfristen er torsdag den 4. april 2019 klokken 12.00.

Sidst opdateret: 24. maj 2019