Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Center for Undervisningsmidler samt fagbladene Folkeskolen.dk, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og Medlemsmagasinet Frie Skoler.

Center for Undervisningsmidler (CFU)

CFU udlåner læremidler, formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. CFU betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København.

Læs mere på CFU’s hjemmeside.

Folkeskolen.dk

Folkeskolen skal give læserne nyheder, baggrund og perspektiv, så de selv kan tage stilling til forhold om undervisning, læring og arbejde i folkeskolen.

Læs mere på Folkeskolens hjemmeside.

Medlemsmagasinet Frie Skoler

Medlemsmagasinet Frie Skoler udkommer 11 gange om året og er det eneste magasin, som dækker hele den frie skolesektor.

Læs mere på Uddannelsesbladets hjemmeside.

Gymnasieskolen

Gymnasieskolen bringer artikler om faglige spørgsmål, nyheder, interview og debat om emner inden for undervisningssektoren med særlig fokus på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere på Gymnasieskolens hjemmeside.

 

Uddannelsesbladet

Uddannelsesbladet bringer nyheder, baggrund og perspektiv på udvikling og tendenser i de erhvervsrettede og almene uddannelser for unge og voksne.

Læs mere på Uddannelsesbladets hjemmeside.

Sidst opdateret: 20. september 2018