Prisudvalget består af 10 medlemmer (inkl. formanden) udpeget for en periode af fem år. Efter fem år vurderes det, om medlemmerne kan sidde for endnu en periode. Formanden udpeges af ministeren og skal have en bred faglig profil inden for området undervisningsmaterialer.

Ved Specialprisen vil der, afhængigt af det årlige tema og målgruppe, hentes assistance til prisudvalget hos relevante parter (eksempelvis internt i Undervisningsministeriet, samarbejdspartnere mv.), da Specialprisen kan kræve særlige kompetencer indenfor et bestemt tema.

Udvalget er på nuværende tidspunkt ikke fuldtalligt. Rekrutteringsproces er i gang.

Medlemmer af Undervisningsmiddelprisudvalget:

  • Fungerende formand Claus Skovbjerg, oversætter, journalist og lektor, cand. mag. (engelsk, spansk, idræt), University College Lillebælt
  • Frantz Andersen, cand.scient i biologi, folkeskolelærer (biologi, fysik/kemi, idræt, geografi, dansk)
  • Jesper Tinggaard Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet
  • Jette Bruun Eriksen, skole- og mediekonsulent, Slagelse Kommune
  • Lisbeth Kjær, projektleder, Danmarks Læringsfestival, CFU.DK
  • Niels Rebsdorf, pædagogisk konsulent i musik ved Center for Undervisningsmidler, University College Lillebælt.
Sidst opdateret: 20. september 2018