Der nomineres tre kandidater til prisen i hver kategori. Der uddeles kun én vinder i hver kategori. 

Undervisningsmiddelprisen er delt op i tre kategorier: 

  • Bedste undervisningsmateriale på grundskoleområdet
  • Bedste undervisningsmateriale på ungdoms- og voksenområdet
  • Specialprisen

Prisens størrelse

Prisen størrelse fordeles ligeligt på vinderne i hver af de tre kategorier.

  • Bedste undervisningsmateriale på grundskoleområdet: 43.333 kr.
  • Bedste undervisningsmateriale på ungdoms- og voksenområdet: 43.333 kr.
  • Specialprisen: 43.333 kr.

Frekvens

Prisen uddeles én gang årligt.

Uddeling af prisen

Ca. en måned før uddeling annonceres årets tre nominerede i hver kategori.

Uddeling af prisen finder sted på Danmarks Læringsfestival. 

Bedste undervisningsmateriale på grundskoleområdet

Prisen går til et nyt undervisningsmateriale af bemærkelsesværdig høj kvalitet på grundskoleområdet (0.-10. klassetrin).  

Bedste undervisningsmateriale på ungdoms- og voksenområdet

Prisen går til et nyt undervisningsmateriale af bemærkelsesværdig høj kvalitet på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet (STX, HTX, HHX, HF, EUD, EUX, AMU, FVU, IGU, AVU).

Materialerne i ovenstående kategorier kan være trykte eller digitale læremidler, en kombination af disse eller andre undervisningsmaterialer.

Specialprisen

Specialprisen går til et undervisningsmateriale, der har udmærket sig særligt inden for et bestemt tema på enten grundskole-, ungdoms- eller voksenområdet. Udover et bestemt tema skiller kategorien sig ud fra de to ovenstående ved materialets art samt dets egenskab til nemt at blive delt (eksempelvis på digitale læringsplatforme) og anvendt af andre lærere, elever mv. Materialet i kategorien skal demonstrere innovation og en kreativ undervisnings- og læringstilgang (det kan eksempelvis være et bestemt undervisningsforløb). På den måde bliver det nemmere for andre end blot producenter af undervisningsmaterialer (fx en lærer- eller elevgruppe) at vinde prisen. Formålet med temaprisen er at motivere en specifik målgruppe i arbejdet med et tema, samt inspirere andre der beskæftiger sig med samme tema. Ideen er derfor, at både målgruppe og tema skifter årligt. Temaet og målgruppen skal tage udgangspunkt i et af ministeriets fokusområder.

Tema for Specialprisen 2019

Specialprisens tema i 2019 er ”Udskolingen i bevægelse”. Med dette tema ønskes der at skabe mulighed for at anerkende lærere og elever, som inspirerer og viser engagement i en bevægelsesindsats. 

Målgruppen for Specialprisen 2019 er en lærer- og elevgruppe, der har implementeret en bevægelsesindsats, der skaber variation i skoledagen. Indsatsen skal sætte fokus på elevinddragelse, variation og motivation. Bevægelsesindsatsen skal tilmed have fokus på enten trivsel, sundhed eller læring og foregå før, under eller efter læring. 

Alle – fx forældre, en skoleleder, elever, en kollega – har mulighed for at indstille en lærer- og elevgruppe fra udskolingen, der har skabt glæde og variation i deres skoledag ved at bevæge sig, og på baggrund heraf har skabt et materiale, der kan deles og spredes til gavn for andre lærer- og elevgrupper.

Det foreslåede tema for Specialprisen 2019, ”Udskolingen i bevægelse”, er i forvejen et af ministeriets fokusområder og skal ses i sammenhæng med kampagnen ”Udskolingen i bevægelse”. I forlængelse heraf vil Undervisningsmiddelprisudvalget medinddrage og sparre med de parter, der i forvejen samarbejder med ministeriet om denne kampagne i bedømmelsen, herunder: Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Team Danmark, Dansk Skoleidræt, KOSMOS, Danmarks Lærerforening (DLF), Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Ung-domspædagogernes Landsforbund (BUPL), Skolelederne, Danske Skoleelever (DSE), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Syddansk Universitet (SDU) og Skole og forældre. 

Bliv inspireret af kampagnen ”Udskolingen i bevægelse” her. 

Sidst opdateret: 16. juli 2018