Link til ansøgningsskema kan findes på denne side, når ansøgningsfristen åbner. Ønsker du at modtage en mail, så snart ansøgningsfristen åbner, kan du sende en mail til udvmp@stukuvm.dk

Sådan indstiller du kandidater til prisen

Kategorierne: Bedste undervisningsmateriale på grundskoleområdet og bedste undervisningsmateriale på ungdoms- og voksenområdet

Alle producenter af undervisningsmaterialer opfordres til at indsende forslag til prismodtagere til Undervisningsministeriet.

En producent må højest foreslå fire undervisningsmaterialer i hver af kategorierne. For hvert materiale, der foreslås, skal producenten vedlægge en kort redegørelse (omfang: op til 1 A4 side), hvori der argumenteres for, at det pågældende undervisningsmateriale kan komme i betragtning. Kun udgivelser, der er højst to år gamle, kan komme på tale, ikke nye udgaver af ældre materialer. Hvis det er et fysisk materiale, skal der samtidig indsendes tre eksemplarer af hvert foreslået undervisningsmiddel.

Begrundelsen omfatter en beskrivelse og vurdering både af det faglige indhold og af formidlingens pædagogiske og æstetiske kvaliteter.

Kategorien: Specialprisen 2019

Alle – fx forældre, en skoleleder, elever, en kollega – har mulighed for at indstille en lærer- og elevgruppe fra udskolingen, der har skabt glæde og variation i deres skoledag ved at bevæge sig, og på baggrund heraf har skabt et materiale, der kan deles og spredes til gavn for andre lærer- og elevgrupper (eksempelvis på digitale læringsplatforme).

Læs mere om temaet for Specialprisen 2019.

Ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til
udvmp@stukuvm.dk .

Ansøgningsskema (word)

Sidst opdateret: 20. september 2018