Bedømmelseskriterier

Udvalget tager udgangspunkt i nedenstående bedømmelseskriterier, der er fremkommet fra det tidligere koncept for Undervisningsmiddelprisen:

 • Det gode undervisningsmateriale har et bud på, hvordan man skaber den nødvendige ro og opmærksomhed, så fagets kerne og egen fascinerende helhed kan få tag i eleverne.
 • Et undervisningsmateriale skal være fagligt velfunderet. Det betyder, at dets oplysninger skal være i overensstemmelse med aktuel faglig viden og give overblik og sammenhængende forståelse.
 • De tekster eller andre uddrag af virkeligheden, undervisningsmidlet præsenterer, skal eleverne som en selvfølge kunne stole på.
 • Et indsendt materiale kan godt have flere forfattere, men det skal fremstå som en integreret helhed, hvad synet på dannelse, selektionen af fagligt indhold og de stilistiske og layoutmæssige valg angår.
 • Et undervisningsmateriale skal kræve og skærpe opmærksomhed, det skal motivere, engagere og levere næring til tanke og indlevelse. Det skal tilbyde gode afsæt for en selvstændig beskæftigelse med faget.
 • Et undervisningsmateriale må gerne få eleverne op på tæerne. Det skal henvende sig direkte og klart til målgruppen, og indholdet skal være tilpasset de faglige mål på det pågældende trin
 • Fremstillingen skal være enkel og funktionel med anskuelige, talende detaljer, men bør også være varieret og indeholde noget uventet og overrumplende.
 • Et undervisningsmateriale må gerne rumme muligheder for differentiering, således at både lærer og elev kan vælge stof, omfang og niveau efter behov, interesse, forudsætning og læringsstil.
 • Et indsendt materiale skal være beregnet på enkeltfaglig og/eller tværfaglig anvendelse Hvis det har karakter af en ”pakke” af flere fag, der ikke har indbyrdes faglig forbindelse, skal producenten udpege et specifikt fag/forløb.
 • Et undervisningsmateriale må gerne give rum og mulighed for eleverne til at reflektere over eller eventuelt dokumentere, hvad de har lært af det, de lige har arbejdet med. På den måde understøtter det gode undervisningsmiddel elevernes iagttagelse og motivation.
 • Et undervisningsmateriale fremtræder ikke blot ved sit gode indhold, men lige så meget med sit æstetiske udtryk. Hvordan indhold og udtryk støtter hinanden for at skabe det bedste resultat.
 • I tekster handler det blandt andet om udnyttelse af skrifttyper, af illustrationer, figurer og grafer, som forener god funktion og god æstetik; i sammensatte undervisningsmidler om valg og kombination af materialer samt praktisk håndtering – en vigtig realitet i skolens verden.

Foruden de ovennævnte faktorer forsøger prisudvalget at vurdere undervisningsmaterialerne i forhold til deres bedste konkurrenter på feltet.

Der findes ikke objektive kriterier for, hvordan man kan sammenligne fx en bog til dansk, et matematikmateriale med trykte, fysiske og digitale elementer og et rent webbaseret materiale inden for geografi og samfundsfag. Det beror på sammenligning og vurdering af undervisningsmaterialet.

Udover ovenstående kriterier bedømmes Specialprisen også ud fra det årlige valgte tema. De specifikke kriterier ved Specialprisen vil annonceres sammen med temaet og målgruppen.

Sidst opdateret: 20. september 2018