Som udgangspunkt skal de skabeloner anvendes, som findes i tilknytning til puljeudmeldingen i puljeoversigten.

Hvis puljeudmeldingen ikke indeholder specifikke budget- og regnskabsskabeloner, kan skabelonerne nedenfor anvendes.

Der godkendes ikke andre formater for afrapportering med videre, medmindre det fremgår af bevillingsbrevet.

Budget- og regnskabsskabelon ved projekttilskud uden krav om delregnskab

Budget- og regnskabsskabelon ved projekttilskud med krav om delregnskab

Budget- og regnskabsskabelon ved driftslignende tilskud

Skabelonen anvendes kun, hvis regnskabet for driftslignende tilskud skal aflægges som et projektregnskab og ikke som en årsrapport.

Skabelon 3. Budget og regnskab for driftslignende tilskud (xls)

Erklæring om regnskab fra regnskabskyndig person

Skabelonen anvendes, hvis tilskuddet er givet i perioden til og med 2015 (ved tilskud fra udlodningsmidlerne til og med 2016). Tilskuddet skal være omfattet af den bestemmelse i bekendtgørelsen, som giver mulighed for, at regnskabet kan gennemgås af en regnskabskyndig person i stedet for en revisor.

Skabelon for erklæring om regnskab fra regnskabskyndig person (xls)

Sidst opdateret: 16. juli 2018