De almene fag på Forberedende Grunduddannelse (FGU) reguleres af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes uddannelsestid, faglige mål, indhold og evalueringsformer.

De faglige temaer i produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen reguleres i fagbilag, der fastsætter faglige mål og evalueringsformer.

Læreplaner og fagbilag vil blive udarbejdet som led i bekendtgørelsesarbejdet. 

Fælles for læreplaner og fagbilag er, at de skal tage udgangspunkt i målgruppen og derfor være praksisrettede og give grundlag for en undervisning, der adskiller sig markant fra de traditionelle undervisningsformer, som ikke er den rigtige metode at nå mange i målgruppen. 

Evalueringsredskaber og vejledninger

Udarbejdelse af evalueringsredskaber og vejledninger skal indgå i læreplans- og fagbilagsarbejdet. Evalueringsredskaber og vejledninger skal sikre prøveformer, der dels relaterer sig til den praksisbaserede undervisning og dels kan anerkendes til de relevante ungdomsuddannelser som erhvervsuddannelserne og hf. 

Prøveformerne på FGU skal hovedsageligt bygge videre på prøveformerne fra produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsskolerne, dvs. den praktiske prøve på produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) og den praktisk baserede caseprøve på eud/KUU. 

Den faglige standard i virksomhedspraktikken og den teoretiske undervisning på erhvervsgrunduddannelsen sikres ved fastsættelse af konkrete, individuelt fastsatte kompetencemål.

Sidst opdateret: 11. oktober 2017