Arbejdsgruppen, som bestod af i alt 17 medlemmer, har siden januar 2018 arbejdet på at få skabelonerne klar. I processen er det blevet fastlagt, hvilke fag og faglige temaer der i fremtiden kan udbydes på landets forberedende grunduddannelser. Herunder de 12 faglige temaer, som udgør rammen for indholdet i den erhvervsrettede del af produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen.

Arbejdsgruppen har desuden taget stilling til, hvordan læreplaner og fagbilag bedst muligt kan understøtte et inkluderende læringsmiljø samt taget stilling til, hvilke prøveformer der kan benyttes på de nye forberedende grunduddannelser. Skabelonerne skal understøtte de efterfølgende læreplansgrupper og fagbilagsgrupper, der har til formål at udarbejde de endelige læreplaner og fagbilag.

Herunder findes vejledninger til udarbejdelse af både læreplaner og fagbilag, samt et eksempel på en udfyldt læreplan og et udfyldt fagbilag. Desuden findes et baggrundspapir, der beskriver rammesætningen for skabelongruppens arbejde. Yderligere fremgår der oversigter over medlemmer af de nedsatte læreplansgrupper og fagbilagsgrupper.

Sidst opdateret: 3. september 2018