Skabelonarbejdsgruppen arbejder fra ultimo januar 2018 til primo april 2018. Arbejdsgruppen skal, som navnet antyder, udarbejde skabeloner til læreplaner og fagbilag. Herudover skal  arbejdsgruppen også tage stilling til, hvilke fag og faglige temaer der skal være på den forberedende grunduddannelse. Et andet vigtigt fokusområde for arbejdsgruppen er at drøfte, hvordan læreplaner og fagbilag bedst muligt kan understøtte et inkluderende læringsmiljø.

Skabelonarbejdsgruppen forventes at have færdiggjort sit arbejde til april, hvorefter undervisningsministeren og aftalepartierne skal godkende materialet. Se nyhed om kommissoriet.
 
Arbejdsgruppen består af i alt 17 medlemmer, heraf 7 interne medarbejdere fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Styrelsen for It og Læring (STIL):

Aftagerinstitutioner

 • Eud leder/chef (Morten Emborg TEC)
 • GYM leder/chef (Trine Ladekarl Nellemann Albertslund Gymnasium)
 • HF/VUC leder/chef (Niels Henriksen VUC Storstrøm)

Fagpersoner/undervisere fra forberedende område

 • Eud-fagkonsulent (Elsebeth Pedersen, STUK)
 • Konsulent med indsigt i målgruppens behov (Pernille Hjermov, EVA)
 • To undervisere udpeget af VUC-sektoren med kompetencer inden for avu, FVU og OBU (Anita Nørholm Møller, Campus Vejle og Shahin Fayaz, TH. LANGS HF & VUC)
 • To undervisere udpeget af produktionsskolesektoren med kompetencer inden for værkstedsundervisning og almenundervisning fra produktionsskoleforløb og kombineret ungdomsuddannelse (Chalotte Dahlberg, Base 4000 – Roskilde Produktionsskole og André Gremaud, Odder Produktionsskole)
 • En underviser udpeget af erhvervsskolesektoren med kompetencer inden for undervisning på egu-forløb (Lene Hellsten Frederiksen, Tietgenskolen)

Personer med specialkompetencer

 • Person med ekspertise i prøver på eud- og avu-området (Ejnar Andersen, STUK)
 • Person med ekspertise tværgående ordblindetest og læsevejledning (Trine Nobelius, STUK)
 • Person med ekspertise i specialpædagogisk støtte (Line Knudsen, STUK)
 • Person med ekspertise i inklusion og trivsel (Jesper Frøling Nielsen, STUK)
 • Person med ekspertise i digitale teknologier i undervisningen (Jeppe Egendal, STUK)
 • Person med ekspertise i transfer, sammenhæng mellem teori og praksis (Vibe Aarkrog, DPU)
 • Person med ekspertise pædagogisk it (Mads Sode, STIL)

Arbejdet med udarbejdelse af læreplaner og fagbilag for de enkelte fag og faglige temaer forventes påbegyndt i maj. Den nærmere proces for bemanding af disse grupper vil blive meldt ud senere.

Sidst opdateret: 16. juli 2018