Den ny uddannelse tager udgangspunkt i produktionsskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC. Den skal således bygge på styrkerne fra eksisterende forberedende tilbud, men inden for en ny ramme i et inkluderende læringsmiljø, der skærper kravene til undervisernes pædagogiske kompetencer. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov, herunder den nødvendige støtte til elever med ordblindhed. 

Attraktivt social liv

Uddannelsen opbygges om hold- og arbejdsfællesskaber. Samtidigt skal skolerne have fokus på at skabe et attraktivt socialt liv for de unge. Der skal derfor skabes rammer, som naturligt rummer for eksempel fælles sociale arrangementer, musik, kreative aktiviteter, idrætsaktiviteter, museumsbesøg eller relevante ekskursioner. Det sociale liv kan også understøttes ved en madordning på skolen, for eksempel som en del af produktionen fra skolens eventuelle køkkenværksted, samt en trivselspolitik, der blandt andet kan indeholde aktiviteter for forebyggelse af og opfølgning på mobning, herunder krænkende adfærd på de sociale medier.

FGU-institutionerne forpligtes til at fremme sundhed og god ernæring. Det er hensigten, at eleverne præsenteres for gode livsvaner, herunder ift. døgnrytme, motion og kost, og at det indgår som en integreret del af skoleforløbet – for eksempel i produktion af daglige måltider og de aktiviteter, der foregår på skolen. Initiativet udmøntes som en forpligtelse til at yde et eller flere daglige måltider mad.

Sidst opdateret: 10. september 2018