Den 19. september godkendte ministeren stiftelsen af de 27 nye FGU-institutioner. Der er sammen med stiftelsen af FGU-institutionerne udsendt en materialepakke til de første bestyrelser. Materialepakken indeholder information vedrørende regelgrundlag for FGU-institutionerne, invitation til bestyrelsesworkshop, økonomien for FGU-institutionerne for resten af 2018 mm. 

Undervisningsministeriet afholder et kick-off arrangement for de første bestyrelser i henholdsvis Øst- og Vestdanmark den 23. og 26. oktober. Derudover sender vi yderligere information ud til bestyrelserne løbende. Den næstkommende materialepakke vil blandt andet indeholde information om medarbejderoverdragelse, en detaljeret tidsplan og praktiske økonomiforhold. Vi forventer at udsende materialepakken i uge 40, og materialerne vil også blive lagt på hjemmesiden. 

Sidst opdateret: 25. september 2018