Med erhvervsuddannelsesreformen blev der fra august 2015 indført et minimumstimetal for gennemført lærerstyret undervisning på 25 klokketimer om ugen i gennemsnit. Minimumstimetallet er fra august 2016 hævet til 26 klokketimer om ugen.

Det gennemsnitslige timetal opgøres på institutionsniveau for de elever, der har gennemført grundforløbet.

Se opgørelser af timetallet i datavarehuset

Er under udarbejdelse

Sidst opdateret: 13. juli 2018