Praktikpladssituationen ultimo maj 2018

De seneste tendenser for maj  2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af maj 2018 viser, at:

 • 70.766 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 3 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 4.478 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.319 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis næsten uændret og et fald på 11 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo maj 2017 og 2018

  Maj 2017
Maj 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 65.595 64.675 -1 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 341 239 -30 %
Elever i skolepraktik 6.899 5.852 -15 %
Elever i gang med et hovedforløb 72.835 70.766 -3 %
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt ultimo juni 2018.

 

Nøgletal

Ved udgangen af maj var situationen følgende:

 • 1.319 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 1.173 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 6 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 146 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 38 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 3.159 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af maj 4.478 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo maj viser, at:

 • 64.675 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 239 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 30 pct. i forhold til samme måned sidste år.
  5.852 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 15 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget på erhvervsuddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder.

 • De seneste 12 måneder er der indgået 43.886 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 278 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 24 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.931 elever. Det er et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år 

Årsstatistik 2016.

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 20. juli 2018