Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen ultimo august 2017

De seneste tendenser for august 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo august 2016 og 2017:

  August 2016
August 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 68.002 65.666 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 783 475 -39 %
Elever i skolepraktik 8.884 7.975 -10 %
Elever i gang med et hovedforløb 77.669 74.116 -5 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio september 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af august 2017 viser, at:

  • 74.116 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 5 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 2.676 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.936 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er for begge nøgletal et fald på 6 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo august viser, at:

  • 65.666 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år.
  • 475 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 39 pct. i forhold til samme måned sidste år.*
  • 7.975 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 10 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1.august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.223 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 347 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 38 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.414 elever. Det er et fald på 17 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 24. oktober 2017