Praktikpladssituationen ultimo marts 2018

De seneste tendenser for marts 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo marts 2017 og 2018

  Marts 2017
Marts 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 66.445 64.830 -2 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 387 297 -23 %
Elever i skolepraktik 7.672 6.699 -13 %
Elever i gang med et hovedforløb 74.504 71.826 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2018.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af marts 2018 viser, at:

  • 71.826 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.690 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.753 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 7 og 9 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo marts viser, at:

  • 64.830  elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 2 procent i forhold til samme måned sidste år.
  • 297 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 23 procent i forhold til samme måned sidste år.
  • 6.699 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 13 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.542 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 3 procent i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 277 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 26 procent i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.922 elever. Det er et fald på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 25. maj 2018