Praktikpladssituationen ultimo juli 2018

De seneste tendenser for juli 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af juli 2018 viser, at:

 • 69.469 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 3 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.487 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 3.021 elever søgende
  med et afsluttet grundforløb. Det er hhv. 9 og 5 pct. færre elever i forhold til samme måned sidste år. 

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo juli 2017 og 2018

  Juli 2017
Juli 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 62.708 62.188 -1 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 324 228 -30%
Elever i skolepraktik 8.445 7.053 -16 %
Elever i gang med et hovedforløb 71.477 69.469 -3 %
Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio august 2018.

Nøgletal

Ved udgangen af juli var situationen følgende:

 • 3.021 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 2.761 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 3 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 260 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 25 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 466 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af juli 3.487 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo juli viser, at:

 • 62.188 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 1 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 228 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 30 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 7.053 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 15 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

Tabel 3 viser udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, optaget i skolepraktik og optaget på erhvervsuddannelser uden praktik i en virksomhed i henholdsvis de seneste 3 måneder og de seneste 12 måneder.

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.217 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 263 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 31 pct. i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 6992 elever. Det er et fald på 17 pct. i forhold til samme periode sidste år 

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 15. oktober 2018