Praktikpladssituationen ultimo november 2018

De seneste tendenser for november 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af november 2018 viser, at:

 • 72.796 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 1 procent sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 4.747 elever, der aktivt søger praktikplads. Det er en stigning på 33 procent i for-hold til samme måned sidste år. Af disse er 1.358 elever søgende med et af-sluttet grundforløb, mens 3.389 er søgende i gang med et grundforløb. Det er henholdsvis 16 procent færre og 72 procent flere i forhold til samme måned sidste år.  
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.900 uddannelsesaftaler. Det er 6 procent flere end samme måned sidste år.

Tabel1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo november 2017 og 2018

November 2017 November 2018 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 66.262 67.313 2 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 300 206 -31%
Elever i skolepraktik 6.680 5.277 -21 %
Elever i gang med et hovedforløb 73.242 72.796 -1 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio december 2018.

Nøgletal

Ved udgangen af november var situationen følgende:

 • 1.358 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 1.201 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 16 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 157 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 19 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 3.389 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af november 4.747 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

 • 67.313 elever har en uddannelsesaftale. Det er 2 procent flere i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 206 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 31 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 5.277 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 21 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.900 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 6 procent i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 241 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 31 procent i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.085 elever. Det er et fald på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 23. januar 2019