Praktikpladssituationen ultimo januar 2019

De seneste tendenser for januar 2019 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af januar 2019 viser, at:

 • 73.486 elever er i gang med et hovedforløb. Det er en stigning på 1 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.841 elever, der aktivt søger praktikplads. Det er et fald på 24 procent i forhold til samme måned sidste år. Af disse er 2.586 elever søgende med et afsluttet grundforløb, mens 1.255 er søgende i gang med et grundforløb. Det er henholdsvis 32 procent færre og samme niveau i forhold til samme måned sidste år.  
 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.709 uddannelsesaftaler. Det er 4 procent flere end samme måned sidste år.

Tabel1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo januar 2018 og 2019

Januar 2018 Januar 2019 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 66.781 68.485 3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 363 288 -21%
Elever i skolepraktik 5.954 4.734 -20 %
Elever i gang med et hovedforløb 73.098 73.507 1 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio februar 2019.

Nøgletal

Ved udgangen af januar var situationen følgende:

 • 2.586 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 2.287 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 34 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 299 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 12 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.255 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af januar 3.841 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo januar viser, at:

 • 68.485 elever har en uddannelsesaftale. Det er 3 procent flere i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 288 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 21 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 4.734 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 20 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 44.709 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 4 procent i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 254 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 8 procent i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 6.977 elever. Det er et fald på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 22. marts 2019