I skoleåret 2016/17 er det samlede fravær 5,6 procent, hvilket på et år svarer til omkring 11 fraværsdage for en elev med 200 dages skolegang. Elevfraværet har ligget ret stabilt på dette niveau siden 2011/12.

Elever, hvis forældre har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, har i gennemsnit mere fravær end andre elever. En større andel af disse elever har desuden mere end 10 procent fravær sammenlignet med elever, hvis forældre har gymnasial -, erhvervs- eller videregående uddannelse.

Sidst opdateret: 21. august 2018