Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. "Socioøkonomisk" refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for prøvekarakterer i 9. klasse

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige grundskoler, undtaget specialskoler, med 9. kl. prøvekarakterer for mindst fem elever. Beregningen er dels sket i hvert prøve-fag/prøvedisciplin og dels for et gennemsnit af de bundne prøvefagskarakterer (ekskl. dansk orden).

Beregningerne er nu opdateret for prøvetermin 2016/2017. Desuden er der foretaget en samlet beregning for de tilhørende tre-årige perioder.

Resultater for skoleåret 2016/2017

For skoleåret 2016/2017 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1410 institutioner. For et gennemsnit af de bundne prøvefag har 7,2 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 7,0 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen.

Andel af institutioner med et karaktergennemsnit der er statistisk signifikant under (Under ref.), ikke statistisk signifikant forskellig fra (Ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ref.) den socioøkonomiske reference.

Bundne prøvefag Under ref.
(%)
Ingen afvigelse
(%)
Over ref.
(%)
Dansk Læsning 4,1 90,8 5,0
Mundtlig 6,3 88,5 5,3
Retskrivning 11,6 76,7 11,8
Skriftlig 16,6 67,3 16,1
Engelsk Mundtlig 5,1 90,3 4,6
Fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi Praktisk/mundtlig 10,3 80,4 9,3
Matematik Med hjælpemidler 12,7 73,3 14,0
Uden hjælpemidler 6,7 85,9 7,4
Gennemsnit
7,2 85,7 7,0
Sidst opdateret: 13. juli 2018