Antal grundskoler fordelt på institutionstype.

Institutioner uden enheder samt afdelinger.

År Folkeskoler Friskoler
og private
grund-
skoler
Inter-
natio-
nale
skoler
Efter-
skoler
Special-
skoler
for børn
Dag-
behand-
lings-
tilbud
I alt
2017 1.276 551 6 249 146 168 2.396
2016 1.294 550 6 247 152 174 2.423
2015 1.295 547 6 250 166 192 2.456
2014 1.316 538 6 251 165 203 2.479
2013 1.317 537 5 252 178 239 2.528
2012 1.332 531 4 257 180 236 2.550
2011 1.388 516 4 262 190 254 2.614
2010 1.507 502 3 264 201 251 2.728
2009 1.533 500 3 264 193 243 2.736
2008 1.542 506 3 264 197 228 2.737
2007 1.584 497 3 261 194 227 2.763
2006 1.598 497 3 260 194 207 2.756
2005 1.605 501 3 253 186 196 2.741
2004 1.639 491 3 251 190 186 2.757
2003 1.670 475 3 248 185 168 2.746
2002 1.682 466 3 246 174 148 2.716
2001 1.683 462 3 241 162 124 2.672
2000 1.671 459 3 236 144 82 2.592
Note til tabellen:
Siden 2011 dækker institutionstypen "Efterskoler" også over Efterskoler med særligt tilbud. Det drejer sig om 40 skoler. Antallet af grundskoler er opgjort pr. 1. oktober i året, og giver et øjebliksbillede af bestanden. Her gælder princippet at "vi ser fortiden med nutidens øjne". Det betyder for eksempel, at hvis en skole ændrer type, så vil denne ændring også slå igennem på historiske data.
Institutionsregisteret, der er kilde til opgørelsen, opdateres løbende.

Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed 
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 
2018
(15.8.2017)
26   
Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed. Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15. Sidst opdateret: 13. juli 2018