Antal grundskoler fordelt på institutionstype

Institutioner uden enheder samt afdelinger.

År Folkeskoler Friskoler
og private
grund-
skoler
Inter-
natio-
nale
skoler
Efter-
skoler
Special-
skoler
for børn
Dag-
behand-
lings-
tilbud
I alt
2018 1.265 556 3 249 145 167 2.385
2017 1.278 551 3 248 145 171 2.396
2016 1.296 552 3 247 151 177 2.423
2015 1.295 550 3 250 166 194 2.456
2014 1.316 541 3 251 165 205 2.479
2013 1.317 540 2 252 178 240 2.528
2012 1.332 534 1 257 180 247 2.550
2011 1.387 519 1 262 190 255 2.614
2010 1.506 505 0 264 199 253 2.728
2009 1.532 503 0 264 192 244 2.736
2008 1.545 506 0 262 191 236 2.741
2007 1.586 497 0 259 189 234 2.766
2006 1.600 497 0 258 189 213 2.758
2005 1.607 501 0 251 182 201 2.743
2004 1.641 491 0 249 186 190 2.758
2003 1.672 475 0 246 181 172 2.747
2002 1.684 466 0 244 171 151 2.717
2001 1.685 462 0 239 160 126 2.673
2000 1.673 460 0 234 142 84 2.595

Note til tabellen: Siden 2011 dækker institutionstypen "Efterskoler" også over Efterskoler med særligt tilbud. Det drejer sig om 40 skoler. Antallet af grundskoler er opgjort pr. 1. oktober i året, og giver et øjebliksbillede af bestanden. Her gælder princippet at "vi ser fortiden med nutidens øjne". Det betyder for eksempel, at hvis en skole ændrer type, så vil denne ændring også slå igennem på historiske data.
Institutionsregisteret, der er kilde til opgørelsen, opdateres løbende.

Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.
Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15.

Sidst opdateret: 24. oktober 2018