Som det er aftalt i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2014, står kommunerne fremadrettet over for at skulle løfte kompetencedækningen yderligere til et niveau på mindst 90 procent i skoleåret 2018/2019. Målet er at opnå fuld kompetencedækning i 2020, svarende til at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer.

Der er forskelle på kompetencedækningen i fagene

De bedst dækkede fag er fysik/kemi, dansk, fransk, tysk og matematik, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 90 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknologi og billedkunst. Samlet set er kompetencedækningen hævet for alle fag sammenlignet med sidste år.

Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.klasse-10. klasse samlet, 2016/17

Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.klasse-10. klasse samlet, 2016/17

Der er anvendt følgende definitioner:

  • At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
  • At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Sidst opdateret: 13. juli 2018