Det samlede antal årsværk for pædagogisk personale er på nogenlunde samme niveau i 2015/16 som det var i 2010/11 for folkeskoler, mens der har været en svag stigning for de frie grundskoler.

Antallet er elever pr. lærerårsværk er ligeledes nogenlunde på samme niveau i 2015/16 som i 2010/11 for folkeskoler, mens der er kommet lidt flere elever pr lærerårsværk i de frie grundskoler.

Antal årsværk i folkeskoler og de frie grundskoler

  Årsværk 2010/11
Årsværk 2015/16
Folkeskoler i alt
 52.457  52.436
- lærer
 44.195  40.810
- børnehaveklasseleder
 3.009  2.661
- leder  3.380  1.086
- pædagog
 1.652  7.463
- andre
 220  416
Frie grundskoler i alt
8.286
8.464
- lærer
6.872
7.026
- børnehaveklasseleder
351
374
- leder
794
651
- pædagog
 212 353
- andre
57
60

 

Flere pædagoger i skolerne

Det samlede antal årsværk for pædagogisk personale er på nogenlunde samme niveau i 2015/16 som det var i 2010/11 for folkeskoler, mens der har været en svag stigning for de frie grundskoler.

Selvom der i folkeskoler har været et fald i antal årsværk blandt både lærere, børnehaveklasseledere og ledere, er antallet af årsværk opretholdt, jævnfør en kraftig stigning i antallet af pædagoger og andre med undervisningsopgaver – særligt efter folkeskolereformens implementering fra skoleåret 2014/2015.

For de frie grundskoler ses også en kraftig vækst i antallet af årsværk blandt pædagoger, men her er det kun lederne, der, i denne femårige periode, har oplevet et fald i antal årsværk.

 Antal elever pr. lærerårsværk

Ser man på udviklingen i antallet af elever pr. lærerårsværk er det nogenlunde på samme niveau i 2015/16 som i 2010/11 for folkeskoler. Det betyder, at faldet i antal lærere i folkeskolen nogenlunde svarer til nedgangen i elevtallet. Blandt de frie skoler er der er kommet lidt flere elever pr lærerårsværk i samme periode.

Antal elever pr. lærerårsværk  Folkeskoler
Frie grundskoler
2010/11
12,5
 13,1
2011/12
13,1 13,4
2012/13 13,1 13,5
2013/14 12,9 13,6
2014/15 12,7 14,0
2015/16 12,8

13,9

 

Sidst opdateret: 13. juli 2018