I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. 84 procent af de unge, som gik i 9. klasse i 2016, forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år. Der er store variationer i denne andel imellem kommunerne.

Kilde: Undervisningsministeriets profilmodel, som beregnes af Styrelsen for It og Læring på Danmarks Statistiks registre.

 

Se flere resultater om status for uddannelsesmålsætningen i notatet 'Uddannelsesmålsætning Status' (pdf).

Profilfigurer

Profilfiguren viser, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig, hvis de uddanner sig som alle andre årgange i det valgte profilår.

Se profilfigurer

Her kan du selv danne profilfigurer ud fra en række kriterier som fx prognoseperiode, køn eller herkomst.

Sidst opdateret: 13. juli 2018