Det skal være lettere at finde relevante efteruddannelsestilbud til voksne. Derfor etableres en national platform, baseret på UddannelsesGuiden og Efteruddannelse.dk, der dermed bliver omdrejningspunktet, når voksne skal søge information og vejledning i forbindelse med valg af efter- og videreuddannelse og tilmelde sig konkrete kurser og evt. godtgørelsesmuligheder. Desuden skal eVejledning fremover hjælpe flere voksne uddannelsessøgende og virksomheder med at få viden, overblik og afklaring over relevante VEU-tilbud.

Alt om VEU på et sted

Den nationale platform danner rammen om voksne og virksomheders informations- og vejledningsbehov. 

Her vil man kunne få alle relevante informationer fx:  

 • finde inspiration til og overblik over uddannelsesmuligheder
 • få vejledning om uddannelsesmuligheder – og valg
 • få overblik over aktuelle kursustilbud
 • tilmelde sig selv eller medarbejdere til kurser
 • få overblik over økonomi og støttemuligheder fra VEU-godtgørelse, SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) m.v.
 • få adgang til at søge om VEU-godtgørelse og SVU

Uddannelser på alle niveauer

Efteruddannelse.dk udbygges, så man vil man kunne finde det aktuelle udbud af offentlig voksenefteruddannelse på alle niveauer:

 • Almen voksenuddannelse - AVU. Kurser for voksne, som vil forbedre færdigheder i almene fag på 9./10.-klasses niveau som fx matematik, tysk og dansk
 • Forberedende Voksenundervisning - FVU. Kurser for voksne som vil blive bedre til fx dansk, matematik, engelsk eller it
 • Ordblindeundervisning - OBU. Kurser for voksne, der har svært ved at læse og skrive
 • Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU. Erhvervsrettede og kompetencegivende kurser
 • Videregående voksenuddannelse - VVU. Diplom-, akademi- og masteruddannelser

Nye digitale værktøjer 

Der udvikles nye digitale værktøjer, der skal hjælpe de voksne uddannelsessøgende, så de på egen hånd kan afdække uddannelsesmuligheder og handler på baggrund af denne afdækning.  De nye værktøjer kommer til at hænge sammen med de eksisterende værktøjer på fx UddannelsesGuiden.

Ny, samlet indgang til voksenvejledning 

eVejledning vil fremover være den voksnes indgang til vejledning om efter- og videreuddannelsestilbud. 
eVejledning er nationalt dækkende og institutionsuafhængigt.

Voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan kontakte eVejledning alle ugens dage på telefon, chat og mail med spørgsmål til alle former for offentligt anerkendte kursus- og uddannelsestilbud inden for både efter- og videreuddannelse og det ordinære uddannelsessystem.

eVejledning er etableret i regi Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet, og vejlederne er eksperter i at navigere i de mange muligheder der findes inden for det samlende uddannelsessystem i Danmark. Vejlederne henviser også videre til fx en uddannelsesinstitution, fagforening eller et jobcenter, hvis det er relevant.

eVejledning, UddannelsesGuiden og Efteruddannelse.dk tilpasses med Trepart III

Det er ikke nyt, at eVejledning tilbyder vejledning til voksne. Siden eVejledning blev etableret i 2011 har det været muligt at få voksenvejledning på telefon, chat og mail. Det nye med Trepart III er, at eVejledning nu bliver den primære indgang for voksne med til et vejledningsbehov. Virksomheder skal også kunne henvende sig til eVejledning for at få vejledning og information om VEU. Denne tilpasning betyder, at der afsættes flere ressourcer til vejledning af disse målgrupper, og at vejlederne på området skal have en større viden. 

Såvel UddannelsesGuiden som den eksisterende efteruddannelse.dk vil løbende blive tilpasset, så en række af Trepartaftalens punkter kan opfyldes før den nye Nationale Platform for VEU er færdigudviklet.

Den videre proces 

I løbet af 2018 planlægges lanceringen af den nye forbedrede Efteruddannelse.dk og de nye digitale værktøjer til voksne. I andet halvår af 2018 er eVejledning organisatorisk klar til den nye rolle som én indgang til voksenvejledning.

Sidst opdateret: 20. august 2018