Det skal gøres mere attraktivt at udbyde fleksible, digitale læringsforløb i VEU. Samtidig skal den viden og de erfaringer, som allerede er gjort i sektoren, samles og formidles, så brugen af digitale læringsteknologier og e-læring kan være med til at løfte kvaliteten af eksisterende VEU-tilbud. 

Derfor bliver der i 2018 igangsat en række initiativer til digitalisering af VEU. 

Den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU

I efteråret 2018 bliver der igangsat to analyser og projekter som led i den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU. Projekterne skal bidrage til en kortlægning af brugen af og mulighederne for e-læring i VEU. 

Den første analyse vil have fokus på at afdække, hvordan digitale læringsplatforme og digitale læringsteknologier benyttes på tværs af grundlæggende og videregående VEU i dag. Formålet er, at eksisterende erfaringer bliver samlet og delt, og at det bliver muligt at identificere, hvor og hvornår brugen af digitale læringsplatforme og læringsteknologier VEU fungerer godt og mindre godt.
Analysen vil blive gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut i perioden august 2018 til februar 2019, og analysens resultater vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2019. 

Den anden analyse vil have fokus på at afdække muligheder og barrierer for udvikling af e-læringsforløb i VEU. Analysen vil have fokus på forretningsmodeller for e-læring, og den vil skulle komme med forslag til alternative modeller for udvikling og udbud af e-læring i VEU. 

Analysen vil blive gennemført af Deloitte i perioden august til november 2018, og analysens resultater vil blive offentliggjort primo 2019.   

Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU

Tilgængeligheden i AMU skal styrkes, og det skal være mere attraktivt at deltage i efteruddannelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. Derfor igangsætter Undervisningsministeriet 1. september 2018 et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU.

Dispensationen vil gælde til alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 75 procent fjernundervisning. Dog skal undervisningen afsluttes med en centralt stillet prøve, for at deltagelse kan udløse VEU-godtgørelse som led i forsøget. Ministeriet vil snarest offentliggøre en liste over hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en central prøve til, og som derfor kan indgå i forsøget. Listen vil blive opdateret løbende. 

Det gælder allerede i dag, at man kan få VEU-godtgørelse, når fjernundervisning udgør mindre end 75 procent af undervisningen.

Forsøgsordningen vil gælde fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2021. Forsøget vil blive evalueret løbende, og der vil blive lavet et samlet evaluering i forbindelse med forsøgets afslutning i 2021.

Sidst opdateret: 20. august 2018