Den næste udbudsrunde finder sted i 2019. Udbudsgodkendelserne vil som noget nyt give mulighed for at udbyde uddannelser i hele landet.

Proces, kriterier og vilkår

Orienteringsbrev til nuværende udbydere om de overordnede principper for udbudsrunden, tidsplan, ansøgningsprocessen, vurderingskriterier og udbudsvilkår er sendt.

Nye udbydere kan tilmelde sig ministeriets nyhedsbrev og dermed automatisk få nye informationer om udbudsrunden, så snart de er tilgængelige.

Når der åbnes for ansøgninger, vil der blive udsendt en nyhed fra ministeriet.

Den overordnede tidsplan for udbudsrunden ser ud som følger:

Dato Aktivitet

November 2018

Proces, vurderingskriterier, udbudsvilkår m.m. for den kommende udbudsrunde udmeldes

Forventet 17. januar – 18. marts 2019

Ansøgninger om udbudsgodkendelser kan indsendes til ministeriet

September 2019

Ansøgere får svar på deres ansøgninger om udbudsgodkendelser

Oktober 2019

Nye udbudsgodkendelser træder i kraft

Sidst opdateret: 13. november 2018