Den første udbudsrunde forventes at finde sted i 2019. Udbudsgodkendelserne vil som noget nyt give mulighed for at udbyde uddannelser i hele landet.

Processen for udbudsrunden

Inden den første udbudsrunde kan afholdes, skal uddannelsesporteføljen gennemgås. Dette skyldes, at det er helt centralt, at det nye uddannelsesbillede er kendt, før det besluttes, hvem der kan udbyde uddannelserne.

Samtidig skal der opstilles kriterier, som ansøgningerne vurderes ud fra. Disse er blandt andet lærerkvalifikationer, udstyr og afprøvning samt økonomi. Kriterierne vil blive aftalt med arbejdsmarkedets parter, og kriterierne vil blive offentliggjort, så snart de er aftalt.

Beslutningen om hvilke ansøgninger, der imødekommes, vil ske efter høring af arbejdsmarkedets parter, som vil forholde sig til blandt andet det faglige miljø og geografisk spredning af udbuddet.

Ændrede vilkår for udbud

Som noget nyt vil udbudsgodkendelser generelt blive givet som landsdækkende udbud, som vil give den enkelte udbyder mulighed for at gennemføre udbud i hele landet.

Ansøgere til udbudsrunden

Når udbudsrunden sættes i gang vil ansøgere havde en periode på minimum 2 måneder til at søge om udbudsgodkendelser. Hvis du vil følge med i, hvornår udbudsrunden igangsættes, kan du tilmelde dig ministeriets nyhedsbrev.

Sidst opdateret: 16. juli 2018