Ansøgninger om nye udbudsgodkendelser til AMU vil som noget nyt fremover blive behandlet én gang årligt mellem de generelle udbudsrunder, som gennemføres med 4 års mellemrum.

Nye udbydere – både offentlige og private - kan få godkendelse mellem udbudsrunder. Sådanne godkendelser vil få en varighed, som løber frem til den førstkommende generelle udbudsrunde.

Godkendelse vil kunne opnås hvis der er tungtvejende grunde, som taler for dette. Det kan være, hvis der er opstået et nyt behov for udbud fx hvis eksisterende udbydere ikke har levet op til udbudsforpligtelsen.

Arbejdsmarkedets parter giver en indstilling, som vil indgå i behandlingen af ministeriets vurdering af ansøgningerne.

Sidst opdateret: 16. juli 2018