Med trepartsaftalen bliver der sat gang i arbejde med at modernisere AMU-systemet og gøre det mere fleksibelt. Hele AMU-porteføljen bliver gennemgået, og der åbnes for mulighed for at udbyde delmål af en AMU-uddannelse samt det bliver gjort muligt kollektivt at afkorte kurser. 

Gennemgang af AMU-porteføljen

Efteruddannelsesudvalgene har ansvaret for at følge udviklingen i ufaglærtes og faglærtes kompetencebehov på arbejdsmarkedet og på den baggrund udvikle relevante AMU-uddannelser. 

I forlængelse af trepartsaftalen er efteruddannelsesudvalgene i gang med at gennemgå alle AMU-uddannelserne. Gennemgangen skal sikre et opdateret AMU-system, hvor der er de rigtige uddannelsestilbud på hylderne.

Efteruddannelsesudvalgene er i forbindelse med gennemgangen særligt opmærksomme på, om der er AMU-uddannelser, som med fordel kan

  • afkortes
  • opdeles i delmål
  • lægges sammen
  • nedlægges. 

Udbud af delmål 

Fremadrettet bliver det muligt for efteruddannelsesudvalgene at opdele AMU-uddannelser i delmål. Delmålene vil kunne gennemføres og afprøves selvstændigt eller i kombination med andre uddannelseselementer. Formålet med opdelingen i delmål er at understøtte, at AMU-systemet i højere grad imødekommer virksomhedernes og medarbejdernes behov for fleksible kompetenceudviklingsmuligheder i AMU-systemet. 

Kollektiv afkortning

Tidligere forsøg med kollektiv afkortning af AMU-uddannelser gøres permanent for at øge fleksibiliteten af AMU. 

På den baggrund kan en AMU-udbyder beslutte at afkorte en AMU-uddannelse for en gruppe eller et helt hold, hvis det kan sandsynliggøres, at medarbejderne i forvejen har nogle af de kompetencer, der opnås via den ønskede AMU-uddannelse.

Det vil være en betingelse for at lave en kollektiv afkortning, at deltagere gennemfører en afsluttende test, der er med til at vise, om de har nået uddannelsens mål.

Sidst opdateret: 16. juli 2018