Centrale milepæle

En lang række initiativer er allerede gennemført og igangsat, herunder puljen til arbejdsmarkedets parters opsøgende arbejde, nedsættelse af VEU-bidrag, forhøjelse af godtgørelse, takstforhøjelser til udbydere og styrket samarbejde og koordination gennem udarbejdelse af en RAR-model.

Det forventes, at lovforslaget, der indeholder de resterende lovændringer, bliver sendt i høring i foråret og fremsat i Folketinget ved næste folketingsamling.

I løbet af 2018 gennemføres et stort udviklingsarbejde på alle områder, og der vil løbende være initiativer, som træder i kraft. 

Evaluering af aftalen

De aftalte initiativer er afgrænset til at gælde i 2018-2021, med mindre andet er angivet i aftalen. Det betyder, at regeringen og arbejdsmarkedets skal mødes ved udgangen af 2021 og drøfte indsatsen og de erfaringer, der er gjort i aftaleperioden. Der vil derudover  være årlige statusdrøftelser mellem parterne. 

Udmøntningsplan

Der er udarbejdet en samlet udmøntningsplan, der viser, hvornår de enkelte initiativer forventes at træde i kraft samt hvilket ministerium, der er ansvarlig for opgaven. Planen er vejledende og opdateres løbende. 

Hent udmøntningsplan for implementering her (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2018