Med trepartsaftalen er det aftalt, at brugen af fællesscreeninger skal styrkes, så virksomhederne får mulighed for systematisk og enkelt at kortlægge behovet for opkvalificering af de basale færdigheder hos medarbejderne.

Styrkelse af basale færdigheder

Dette initiativ er blot et blandt flere initiativer i trepartsaftalen, der skal være med til at styrke et markant løft af de basale færdigheder i arbejdsstyrken.
Stærke basale færdigheder er fundamentet for løbende at kunne tilegne sig ny viden og opkvalificering.

PIAAC-undersøgelsen (OECD) fra 2013 viser, at mange voksne danskere har utilstrækkelige basale færdigheder. Det skaber udfordringer i et samfund, hvor de opgaver der skal løses på arbejdspladserne, har en stigende grad af kompleksitet, og der stilles øgede krav til blandt andet skriftlighed.

Fællesscreeninger om redskab til at afdække behovet for basale færdigheder

Fællesscreeninger af medarbejderne kan give virksomhederne et overblik over det konkrete behov for at styrke de basale færdigheder blandt de ansatte. Ved at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af fællesscreeninger, bliver det lettere for virksomhederne at kortlægge deres behov for videreuddannelse.

De nye retningslinjer er klar fra januar 2019

Det er på regeringens lovprogram, at FVU-lovgivningen i  løbet af efteråret vil blive ændret, så der skabes klare rammer for fællesscreeninger. Herefter skal loven udmøntes i FVU-bekendtgørelsen, så de nye klare retningslinjer kan tages i anvendelse først i det nye år.

Læs mere om de andre nye tiltag på FVU.

Sidst opdateret: 16. juli 2018