Den kommunale vejledningsindsats varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Folkeskoler

UU arbejder tæt sammen med de lokale skoler og 10. klassecentre, og UU vejledere giver elever vejledning på skolerne. Skolen, herunder skolelederen, spiller en væsentlig rolle i det samarbejde, der er mellem skole og vejledning. Skolen har ansvaret for undervisning i emnet Uddannelse og Job (emu.dk), som tilrettelægges i samarbejde med UU, og i nogle tilfælde udføres af lærere og i andre tilfælde af UU.
Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i samarbejde med skolens leder. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at vejledningen kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.

Andre skoleformer

Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som gives af kommunalbestyrelsen, tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter.

På skoler, hvor kommunen ikke står for vejledningen, er det skolens leder, som er ansvarlig for vejledningen.

Alle skoler har et særligt ansvar i forbindelse med vurdering af elevernes uddannelsesparathed.

Sidst opdateret: 15. februar 2017