Alle borgere kan få vejledning om voksen-, videre- og efteruddannelse. Vejledningen varetages uddannelses- og erhvervsvejledere.

eVejledning Vejledning om voksen- og efteruddannelse tilbydes via telefon, e-mail, sms og chat. eVejledning findes på UddannelsesGuiden (ug.dk), hvor uddannelser til voksne er beskrevet.

VEU-centre VEU-centret tilbyder vejledning om efteruddannelse, jobskift, kompetenceudvikling med videre. VEU-centrene fungerer som én indgang til voksen- og efteruddannelse, og tilbyder vejledning og rådgivning.

De 13 VEU-centre samarbejder om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så både virksomheder og ansatte samt ledige kan tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud. VEU-centrene er et samarbejde mellem voksenuddannelsescentrene (VUC’er) og de skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser.

Studievalg Voksne, som søger en voksen- eller videreuddannelse på et videregående niveau, eksempelvis en master eller en diplomuddannelse, kan få vejledning hos et af de syv Studievalg. De er placeret i henholdsvis København, Næstved, Århus, Odense, Ålborg, Kolding og Herning.

Sidst opdateret: 13. marts 2017