Kvalitetssikringen af vejledningsområdet skal opfylde flere formål.

Den skal dels sikre en erfaringsopsamling, som kan være med til at udvikle kvaliteten af vejledningen, og dels skal man kunne få et overblik over omfang, resultater og effekter af den vejledning, som de enkelte vejledningsordninger tilbyder.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er ansvarlig for den del af kvalitetssikringen, som omfatter erfaringsopsamlingen. Den del af kvalitetssikringen, som giver overblik over omfang, resultater og effekter, findes i de årlige brugerundersøgelser.

Brugerundersøgelser

Seneste undersøgelse af UU-centrenes vejledning er en brugerundersøgelse foretaget blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2016:

UU brugerundersøgelse 2016 (pdf)

Seneste undersøgelse af efterskolernes vejledning er en brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, juni 2016:

Efterskoler brugerundersøgelse 2016 (pdf)

Sidst opdateret: 15. februar 2017