Skriverprisen er opkaldt efter Esther Skriver, der i 1995 var den første prismodtager. Prisen tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt og derved tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der udgives.

Prisen er på 25.000 kroner og kan deles mellem flere forfattere eller mellem forfatter og illustrator, når der er tale om et samarbejde. Skriverprisudvalget vil som noget nyt i år nominere tre værker til prisen. Vinderværket vil blive offentliggjort på årets Bogforum i Bellacentret. Udvalget lægger i sin bedømmelse vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

For at komme i betragtning til Skriverprisen skal værket:

  • have litterær kvalitet
  • være sprogligt let tilgængelig
  • have layoutmæssig høj kvalitet
  • henvende sig til læseren som ligemand

Værk eller forfatterskab

Skriverprisen kan tildeles et enkelt værk, men kan også tildeles en serie eller et helt forfatterskab, der inkluderer et værk, som er udkommet siden sidste års frist for indsendelse af værker til prisen.
Dansksprogede værker af skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen.

Prisen kan tildeles forfattere, der skriver for voksne såvel som forfattere, der skriver for børn og unge. Oversættelser af udenlandsk litteratur samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning.

Bedømmelsesudvalget

Der er nedsat et udvalg, som udvælger prisvinderen på baggrund af det indsendte materiale. Udvalget består af fem medlemmer, der repræsenterer følgende organisationer: Kaare Øster fra Dansk Forfatterforening, Thomas Ais Christensen fra Landsforeningen af Læsepædagoger, Kirsten Weile fra Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark, Sarah Haug Rasch fra Danmarks Lærerforening, og Birgitte Reindel fra Pædagogisk LæringsCenterForening.

Medlemmerne beskikkes af ministeren for en 3-årig periode og efter indstilling fra udvalget udpeger undervisningsministeren formanden blandt udvalgets medlemmer. Den nuværende formand er Birgitte Reindel.

Åbningen for indsendelse af værker vil finde sted i løbet af foråret, hvor der vil blive lagt en nyhed ud på uvm.dk med de praktiske informationer omkring indsendelsen. Du kan også få nyheder om Skriverprisen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Prisuddeling

Skriverprisen 2017 blev uddelt af formanden for Skriverprisudvalget, Birgitte Reindel, den 10. november 2017 på BogForum til vinderne Annette Herzog, Katrine Clante og Rasmus Bregnhøi for bogen Hjertestorm.

Sidst opdateret: 16. juli 2018